University - Institute Affiliation Management System (UIAMS)

Important Notifications

संलग्नित असलेल्या महाविद्यालयामध्ये आणि मान्यताप्राप्त परिसंस्थांमध्ये नवीन महाविद्यालय, अभ्यासक्रम, विषय, विद्याशाखा अतिरिक्त तुकडीवाढ साठी अर्ज दिनांक ०८ ऑगस्ट, २०१९ पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने सादर करण्याबाबत (View Notification)  (Master Plan- Proposed College Places)  (Online Application System)