University - Institute Affiliation Management System (UIAMS)

Important Notifications

Ordinance and Camp details for promotion under Career Advancement Scheme(CAS) No. 993/2019 (View Ordinance)  (Aurangabad-City)  (Aurangabad-Rural)  (Jalna District)  (Beed District)  (Osmanabad District) 
(Education/ Phy. Edu Subject)  (Law Subject) 
(Osmanabad- VC Nominee & Subject Expert)  (Osmanabad-Supplementary List)  (Beed- VC Nominee & Subject Expert) 
सर्व संलग्नित महाविद्यालय/ परिसंस्था/ शासकीय संस्था/ संशोधन संस्था यांच्याकडून शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून संशोधन केंद्रास मान्यता देण्यासाठी विहित केलेल्या नमुन्यामध्ये अर्ज मागविण्यात येत आहे
(View Notification)  (Click Here for Application System) 
संलग्नित असलेल्या महाविद्यालयामध्ये आणि मान्यताप्राप्त परिसंस्थांमध्ये नवीन महाविद्यालय, अभ्यासक्रम, विषय, विद्याशाखा अतिरिक्त तुकडीवाढ साठी अर्ज दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने सादर करण्याबाबत (View New Letter)  (Master Plan- Proposed College Places)  (Online Application System)